İbadet Yerleri

İbadet Yerleri

İnsan trafiğinin yoğun olduğu ibadet yerlerinin, bu yerlere giden herkes için yeterli şekilde korunması gereklidir. BioAdvisory Services Grubu, ibadet yerlerindeki insanların ve bu yerlerdeki personelin korunmasına yardımcı olan bir Risk Yönetim Programı uygulamak için dini kuruluşlarla birlikte çalışır. Bu programlar tek bir yerde veya ülke çapında uygulanabilir ve etkinlikleri izlenebilir ve olası riskler konusunda uyarılar verme becerisine sahiptir.